Exempció de responsabilitat legal

L’accés al nostre lloc web isardSAT.cat, isardSAT.space isardSAT.co.uk (d’ara endavant el “Lloc”) us converteix en usuari i us sotmet a les condicions d’ús aquí descrites.

Ens reservem el dret de modificar la presentació i la configuració d’aquest lloc web, així com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús, en qualsevol moment.

No garantim que el nostre lloc o el seu contingut, estigui lliure d’errors o omissions.

Dades de l'empresa

isardSAT, S.L. (en endavant, “isardSAT”) és una societat limitada inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 38882, Foli 61, full B-330727, inscripció 3, amb CIF B64290828, amb domicili al carrer Doctor Trueta, 113, 1a planta, CP. 08005 de Barcelona, Catalunya.

Comunicacions

isardSAT pot ser contactat per correu postal a la següent adreça: c/ Doctor Trueta, 113, 1r, 08005, Barcelona, enviant un correu electrònic a info@isardSAT.cat, a través del formulari web o per telèfon al número: +34 93 350 55 08

Propòsit i Ús correcte del lloc

El contingut del lloc es proporciona només amb finalitats informatives, promocionals i de màrqueting. Cap contingut del lloc es considerarà vinculant en relació amb qualsevol negociació o relació contractual o comercial.

Ús correcte del lloc

El propòsit principal del Lloc és presentar, compartir i mostrar informació d’isardSAT, presentant isardSAT com un expert en el seu camp i mostrant els seus productes.

Els usuaris del Lloc estan obligats a fer un ús correcte, diligent i legal del Lloc. Com a usuari us demanem que:

  • Utilitzeu el Lloc per a les finalitats per a les quals està destinat.
  • Configureu adequadament els vostres programes informàtics i plataforma per accedir al nostre lloc, utilitzant el vostre propi programari de protecció contra virus
  • Respecteu els drets intel·lectuals i industrials del lloc i dels seus continguts, així com tots i cada un dels drets que corresponguin a isardSAT.
  • No reproduïu, copieu, transformeu, modifiqueu, distribuïu, o transformeu el lloc o el seu contingut per cap mitjà o mètode d’explotació.
  • Us abstingueu de fer qualsevol ús del Lloc o dels seus continguts que puguin ser contraris a la llei, l’ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats.

Sereu responsable de qualsevol dany directe o indirecte de qualsevol tipus que isardSAT pugui patir com a conseqüència de qualsevol mal ús del lloc i / o de qualsevol incompliment d’aquests termes, condicions d’ús, o de la Llei aplicable.

Les condicions generals que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús d’aquest lloc web se sotmetrà a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona, Catalunya.

Drets de propietat

El Lloc i els seus continguts (gràfics, arxius, logotips, textos, imatges, vídeo, programari i codi font, etc.) són propietat d’isardSAT.

Els drets relatius al seu ús estan reservats a isardSAT i estan subjectes a la protecció proporcionada per les Lleis i regulacions aplicables, incloses la dels drets d’autor, marques, i patents.

Per a qualsevol forma de publicitat, o per indicar el patrocini o afiliació d’isardSAT de qualsevol producte o servei, també serà necessari el permís previ i escrit d’isardSAT.

Privacitat i protecció de dades personals

Per motius de seguretat i de lluita contra el frau, les dades personals que ens proporcioneu a través del lloc, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, inclosa l’adreça IP des de la qual us connecteu, s’inclouran en un fitxer informàtic propietat d’isardSAT. isardSAT ha implementat les mesures de seguretat legalment previstes per a la correcta conservació de les dades.

Les seves dades seran utilitzades per gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, preguntes i suggeriments. Així mateix, per enviar-li publicacions o informació de serveis i activitats.

isardSAT facilitarà les seves dades a tercers només quan sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats i únicament per a aquesta finalitat. També les podrà facilitar quan sigui requerit per donar compliment a obligacions legals.

Com a usuari, podrà exercir els drets de rectificació, supressió o oposició al seu tractament. Per fer-ho, pot enviar-nos la seva petició per correu electrònic a data@isardSAT.cat, o bé per correu ordinari a la nostra adreça: c/ Doctor Trueta, 113, 1r pis, 08005, Barcelona, Catalunya. En tot cas, haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI o passaport, i indicar de manera clara quin dret vol exercir.