isardSAT escalfa motors per a l'#EGU23


11 abril, 2023

isardSAT assistirà a l’Assemblea General 2023 de la Unió Europea de Geociències (EGU, per les seves sigles en anglès) a Viena, els dies 23-28 d’abril amb cinc presentacions orals i tres pòsters in situ. La recerca que s’hi presentarà s’emmarca en el desenvolupament d’aplicacions científiques derivades de les dades d’Observació de la Terra i el desenvolupament d’algoritmes de processadors.

Les línies de recerca engloben l’estudi de la teledetecció per al seguiment de la sequera i la humitat del sòl, el reg i l’observació agrícola. També la mesura del nivell i l’extensió de l’aigua mitjançant l’altimetria, i els darrers avenços en altimetria Fully-Focussed SAR.

L’Assemblea General de l’EGU 2023 reuneix científics d’arreu del món de totes les disciplines de les ciències de la Terra, planetàries i espacials. Aquest esdeveniment ofereix un fòrum on els científics, especialment els i les investigadores més joves, poden presentar el seu treball i discutir les seves idees amb experts en tots els camps de les ciències de la Terra.