Un nou algorisme FFSAR redueix el temps de processament de les dades d’altimetria radar


11 març, 2024

El processament de dades satel·litàries d’altimetria radar de molt alta resolució pot tardar hores, i requereix múltiples operacions mitjançant els algorismes convencionals. Un nou algorisme de FF-SAR Omega-K desenvolupat per isardSAT redueix substancialment el temps d’execució del processament de dades d’altimetria de radar Sentinel-6, obrint la porta a noves aplicacions que impliquen processar grans quantitats de dades en actuals i futures missions d’altimetria radar.

Fractures en el gel antàrtic vistes per una imatge òptica de Sentinel-2 (esquerra) i un radagrama de l’altímetre de Sentinel-6 processat amb FF-SAR (dreta). Bona part de les fractures en el gel de la imatge òptica es poden reconèixer al radargrama de la dreta. Font: isardSAT i Google Earth

Noves possibilitats de processament de dades FF-SAR

L’eficiència computacional millorada de l’algorisme basat en Omega-K, juntament amb la seva capacitat per aconseguir una resolució en azimut inferior a un metre, l’habilita per produir productes FF-SAR locals i globals per a la investigació científica i l’ús operatiu. Això inclou productes per a una millor estimació de l’onatge a mar obert, la detecció de fractures en el gel marí i icebergs, i el processament d’aigües continentals. Projectes com SARWAVE es beneficiaran de les capacitats avançades del processador FF-SAR Omega-K d’isardSAT. A més, la capacitat de processament en gairebé temps real dins d’un sol nucli de CPU obre la porta a al processament de dades d’altimetria a temps real dins de l’instrument.

Comparació entre els radagrames 2D en oceà obert de Sentinel-6 Delay/Doppler i Omega-K. Les ones marines es poden identificar al radagrama processat amb l’algorisme Omega-K. Font: isardSAT

Simplificant el processament de dades d’altimetria

Aquest nou algorisme basat en Omega-K redueix més de la meitat del nombre d’operacions necessàries per als paràmetres de dades d’altimetria de Sentinel-6, reduint el temps de processament d’hores a segons. Per exemple, durant un temps de processament de 2 segons per als paràmetres Sentinel-6 (18.000 ecos de 256 mostres de rang), mentre que l’algorisme ‘backprojection’ FF-SAR requereix aproximadament 216.000 operacions, l’algorisme numèric d’Omega-K requereix 922 operacions, i només 74 en el mètode ‘close-burst’.

Font: isardSAT

Un altre exemple mostra que, mentre que el temps d’execució de l’algorisme ‘backprojection’ és d′1 h 32 minuts, només és d′1,54 segons per al processador Omega-K. Aquest algorisme s’ha sotmès a un procés de validació complet, amb dades reals i simulades de transpondedors i d’un reflector passiu.