Un reflector experimental permet calibrar l’altímetre del satèl·lit Sentinel-6 des de l’Observatori del Montsec


12 December, 2022

L’equip d’isardSAT va instal·lar el reflector a l’Observatori del Montsec l’abril del 2021 FOTOGRAFIA: isardSAT

isardSAT ha dissenyat i instal·lat a l’Observatori del Montsec un reflector per calibrar l’altímetre Poseidon-4 del satèl·lit Sentinel-6. Aquest dispositiu ha demostrat un rendiment excepcional, comparable al d’aparells més complexos i costosos que utilitzen institucions com l’ESA o la NASA.

Des del seu llançament l’any 2020 en el marc del programa Copernicus de la Comissió Europea, el satèl·lit Sentinel-6 analitza variables clau com l’augment del nivell del mar provocat pel canvi climàtic mitjançant l’altímetre Poseidon-4. isardSAT ha desenvolupat un reflector capaç de calibrar-lo amb una precisió del voltant d’un centímetre, i gràcies a una tecnologia molt menys costosa i complexa que la que s’utilitza habitualment per al calibratge de satèl·lits. El reflector s’ha instal·lat a l’Observatori del Montsec, una infraestructura gestionada per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC); un emplaçament idoni per les seves característiques geogràfiques i operatives.

El reflector de l’Observatori del Montsec permet que l’altímetre del Sentinel-6 mesuri la distància que separa el satèl·lit de la Terra amb una precisió del voltant d’un centímetre

El Poseidon-4, l’altímetre radar a bord del satèl·lit Sentinel-6, mesura contínuament la distància entre el satèl·lit i la superfície de la Terra. Les seves dades s’utilitzen tant per previsions meteorològiques a curt termini com per estudis globals d’oceanografia i de clima. Com qualsevol processament avançat de dades, aquest instrument necessita un calibratge periòdic per verificar que funcioni correctament; un procés que s’aconsegueix col·locant aparells a la Terra en ubicacions conegudes i amb característiques concretes.

El calibratge dels altímetres es fa habitualment amb transponedors, que són equipaments actius complexos i costosos només a l’abast de grans institucions com l’ESA o la NASA. Però els darrers avenços en algorismes de processament de senyal han fet possible calibrar els altímetres mitjançant una instrumentació menys complexa i més assequible: els reflectors passius. A diferència dels transponedors, aquests dispositius reflecteixen les ones dels satèl·lits sense la intervenció de cap dispositiu electrònic; utilitzen únicament tres plaques metàl·liques col·locades de forma ortogonal.

Els resultats del calibratge són essencials per a la resta de mesures que fa el satèl·lit al voltant de la Terra

Localització de l’Observatori del Montsec respecte a la traça del Sentinel-6. IMATGE: isardSAT a partir de Google Earth

Amb l’objectiu de comprovar el potencial d’aquesta tecnologia amb l’altímetre del Sentinel-6, isardSAT ha desenvolupat i instal·lat un reflector a l’Observatori del Montsec. Aquest emplaçament, en el municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà), presenta múltiples avantatges per al funcionament del reflector, com la proximitat a la traça del Sentinel-6, el fet de ser un lloc prominent (en altura) i allunyat de les possibles interferències que provoquen els nuclis urbans, i la presència d’una estació meteorològica que ofereix una gran quantitat de dades per al càlcul de petites correccions geofísiques addicionals. D’altra banda, el fet de trobar-se dins del recinte tancat de l’observatori facilita les tasques de manteniment per part del personal de l’IEEC.

Des de la instal·lació i l’ajustament del reflector el setembre del 2021, les dades adquirides per l’altímetre Poseidon-4 del Sentinel-6 al seu pas per sobre l’observatori del Montsec mostren una precisió excepcional, mesurant la distància entre el satèl·lit i la Terra (més de 1.300 km de distància) amb un marge d’error d’escassos centímetros i una precisió del voltant d’un centímetre.

Aquests resultats, comparables als que obtenen els transponedors, són essencials per la resta de mesures que fa el satèl·lit al voltant de la Terra, i ja s’han presentat en diverses conferències internacionals. Els bons resultats aconseguits pel reflector obren diverses vies de recerca, com el monitoratge de la deriva tectònica de l’emplaçament mitjançant un sensor GNSS per millorar la qualitat del calibratge.

Imatge del reflector, amb l’Observatori del Montsec a darrere. FOTOGRAFIA: IEEC